ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

 

Доповідь на обласному семінарі
 

    Обласний семінар методичного об’єднання

    керівників, викладачів фізичного виховання

    учнів ПТНЗ області       

 

 

 

«Практика проведення занять з фізичного виховання з учнями, віднесеними за станом здоровя до спеціальної медичної групи»

 

 

                                                                        Доповідь

                                                       керівника фізичного виховання

                                                       ДНЗ "Решетилівський професійний

                                                       аграрний ліцей ім. І.Г.Боровенського"

                                                       Гусєва Валерія Леонідовича

 

   Фундаментом фізичної культури є об’єктивно існуюча біологічна потреба людини в руховій активності. Рухова активність є необхідною умовою нормального розвитку та функціонування  організму.   Рухова активність не просто корисна, як ми звикли чути, а життєво необхідна (як вода, їжа, повітря). Без достатньої кількості руху організм поступово втрачає життєві сили, стає більш чутливим до негативного впливу зовнішніх несприятливих чинників,  непомітно руйнується. Вважається, що мінімальна потреба людини в русі становить 2 години на добу. Ніщо не може зрівнятися з перетворюючою силою руху. Ця сила робить незграбного – спритним, повільного – швидким, слабкого – міцним, кволого – витривалим, хворобливого – здоровим. За словами французького лікаря Тіссо «Рух, як такий, може за своїм впливом замінити будь-які ліки, але всі лікувальні засоби світу не в змозі замінити впливу руху». 

    Лікарський контроль є невід­’ємною складовою медичного обслуговування і фізичного  виховання учнів. Медичні обстеження учнів проводяться відповідно до Положення Міністерства  охорони здоров’я України №211 від 31 грудня 1992 року «Про покращання лікарсько-фізкультурної служби».

    За результатами поглибленого медичного огляду на початку навчального року учнів, відповідно до стану здоров’я та фізичного розвитку, розподіляють на три медичні групи: основну, підготовчу і спеціальну.

    Спеціальна – формується з учнів, які мають значні відхилення в стані здоров’я. зарахування до цієї групи може носити як тимчасовий, так і постійний характер, що залежить від виду захворювання. Перехід у підготовчу, а пізніше у основну групу проводиться на основі медико-педагогічної діагностики та погодження діяльності учителя фізичної культури та лікаря.

   Згідно з чинною навчальною програмою учні з різним станом здоров’я обов’язково відвідують уроки фізичної культури, на яких диференціюється навантаження, здійснюється індивідуальний підхід. Крім цього, для учнів спеціальної групи організовуються додаткові заняття за програмою, які проводить підготовлений учитель. Група складається з 10-15 учнів. При можливості формування груп проводиться з подібним діагнозом. Заняття проходять в позаурочний час тривалістю 35-45 хвилин два рази на тиждень.

    Припинення занять фізичними вправами після перенесених захворювань носить тимчасовий характер. Терміни відновлення занять фізичною культурою є індивідуальними. Вони встановлюються лікарем для кожного учня персонально з урахуванням усіх клінічних даних (складності захворювання, травми, ступеня функціональних розладів тощо). До уваги беруться стать, вік, компенсаторні здібності та індивідуальні особливості організму.

    Орієнтовні терміни відновлення занять фізкультурою після різних захворювань показано в таблиці. В їхню основу покладено дослідження професорів В. К. Добровольського і С. І. Янкелевич   (Погадаєв В. И. «Настольная книга учителя физической культуры».- М., 2000, - стoр. 55-59). У таблиці не подано терміни допуску до занять фізичною культурою після перенесення тяжких захворювань. У цьому разі училищному лікарю рекомендується звертатися по консультації до фахівців. Це також стосується визначення терміну відновлення занять після захворювань вуха, ока, нервової системи, опорно-рухового апарату.

 

 

Приблизний зміст заняття лікувальною гімнастикою для виправлення сколіозу

Підготовча частина

 1. Ходьба з рухами руками. Ходьба на носках.

 2. В.п. – о.с. Підняти прямі руки  вгору – вдих; опустити – видих. Темп повільний. Повторити 5-6 разів.

 1. В.п. – о.с., руки на пояс. Згинаючи ногу, підтягнути коліно до живота; повернутися у в. п. По 5-6 разів кожною ногою.
 2. В.п. – о.с., в опущених руках гімнастична палиця. Підняти палицю  вгору – вдих; опустити – видих. Повторити 6-8 разів.
 3. В.п. – о.с., палиця на лопатках. Нахилити тулуб вперед (спина пряма) – видих; повернутися у в.п. – вдих. Повторити 5-6 разів.
 4. В.п. – о.с., палиця в опущених руках. Присісти, руки з палицею вперед; повернутися у в.п. (спина пряма). Дихання довільне. Повторити 5-6 разів.
 5. В.п. – о.с., руки перед грудьми. Розвести руки в сторони (долоні доверху) – вдих; повернутися у в.п. – видих. Повторити 6-8 разів.

Основна частина

 8. В.п. – стоячи обличчям до гімнастичної стінки, взятися руками за рейку на рівні плечей (рука з випуклої сторони викривлення розміщається на одну перекладину нижче). Глибоко присісти; повернутися у в.п. Повторити 5-6 разів.

 9. В.п. – лежачи на спині (на похилій площині), взятися руками за рейку гімнастичної стінки. Підтягнути зігнуті в колінних суглобах ноги до живота – видих; випрямити ноги – вдих. Повторити 5-6 разів.

 1.  В.п. – лежачи на животі (на похилій площині), взятися руками за край гімнастичної лави. Почергово піднімати ноги назад- вгору. По 6-8 разів кожною ногою.
 2.  В.п. – лежачи на спині, ноги зігнуті в колінах, руки вздовж тулуба (долонями вниз). Підняти тулуб, опираючись на долоні, плечі й ступні – вдих; повернутися у в.п. – видих. Повторити 5-6 разів.
 3.  В.п. – те саме. Рухи зігнутими ногами, як під час їзди на велосипеді. Повторити 10-12 разів.
 4.  В.п. – лежачи на боку, на невеликому підвищенні під випуклою частиною грудної клітки, ноги розведені. Підняти  вгору руку з увігнутої сторони викривлення хребта – вдих; опустити – видих. Повторити 10-12 разів.
 5.  В.п. – лежачи на животі, рука з випуклої сторони викривлення опущена донизу, інша рука випрямлена  вгору. Прогнутися – вдих; повернутися у в.п. – видих. Повторити 5-6 разів.
 6.  В.п. – лежачи на животі, руки на поясі. Відвести ногу з випуклого боку викривлення в сторону, одночасно випрямити руку з увігнутої сторони – вдих; повернутися у в.п. – видих. Повторити 5-6 разів.
 7.  В.п. – лежачи на животі, нога з випуклої сторони відведена в сторону, руки на потилиці. Відвести лікті назад, дещо прогнутися – вдих; повернутися у в.п. – видих. Повторити 5-6 разів.
 8.  В.п. – лежачи на животі, руки зверху. Напружити всі м’язи тіла, відтягнути пальці ніг і тягнутися руками вгору – вдих; розслабити м’язи – видих. Повторити 5-6 разів.
 9.  В.п. – лежачи на боку. Випукла сторона викривлення звернена вгору. Підняти спочатку одну (пізніше обидві) ногу вгору – вдих; повернутися у в.п. – видих. Повторити 5-6 разів.
 10.  В.п. – стоячи на колінах біля гімнастичної стінки, тримаючись руками за 2-3 рейку знизу. Прогнути тулуб назад (до випрямлення рук); повернутися у в.п. Повторити 6-8 разів.
 11.  В.п. – стоячи на колінах і руках. Підняти руку (з увігнутої сторони викривлення в грудному відділі хребта)  вгору з одночасним відведенням ноги (з увігнутої сторони викривлення в поперековому відділі) назад; повернутися у вихідне положення. Повторити 5-6 разів.
 12.  В.п. – стоячи, руки на пояс, на голові предмет. Напівприсіди, руки в сторони. Повторити 5-6 разів.
 13.  В.п. – стоячи, руки в сторони, на голові предмет масою в межах 1 кг. Ходьба на пальцях.

Заключна частина

 23. В.п. – о.с. Піднятися на пальцях, руки  вгору – вдих; повернутися у в.п. – видих. Повторити 5-6 разів.

 24. В.п. – о.с. Напівприсіди, руки вперед (спина пряма). Повторити 3-4 рази.

 1.  В.п. – стоячи, руки до плечей. Підняти руки  вгору – вдих, повернутися у в.п. – видих. Повторити 6-8 разів.

Орієнтовна схема організації лікарського і педагогічного контролю

            за роботою медичних груп


       Посада

перевіряючого

Мінімальна кількість разів

    Мета перевірки

місяць

квартал

      рік

 

Директор ліцею

 

 

 

-----

 

 

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

Адміністративне інспектування, надання потрібної допомоги

Заступник директора з НВР

 

-----

 

1

 

 

3

 

Якість занять, методика й документація

 

Заступник директора з ВР

 

 

  1

 

3

 

 

9

Відвідування, дисциплі-на, ставлення до справи

Класний керівник

 

  2

 

6

 

18

Відвідування, резуль-тативність, дисципліна, акуратність

Лікар поліклініки, лікувально-фіз-культурного диспансеру

 

 

-----

 

 

1

 

 

3

Поглиблений медичний контроль і оцінка функ-ціонального стану

 

 

Лікар ліцею, училища

 

2

 

6

 

18

Лікарсько-педагогічне спостереження за дина-мікою показників учнів спеціальної медичної групи

 Создан 22 янв 2015