ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

 

Оцінка стану дихальної системи
Функціональні проби для оцінки стану дихальної системи 


    Проба з затримкою дихання використовується для судження про кисневому забезпеченні організму. Вона характеризує також загальний рівень тренованості людини. Проводиться у двох варіантах: затримка дихання на вдиху (проба Штанге) і затримка дихання на видиху (проба Генча). Оцінюється за тривалістю часу затримки і за показником реакції (ПР) частоти серцевих скорочень. Останній визначається величиною відносини частоти серцевих скорочень після закінчення проби до вихідної частоті пульсу: ПР = ЧСС (після проби) / ЧСС (до проби).
      Показник ритму серця у здорових людей не повинен перевищувати 1.2. Більш високі його значення свідчать про несприятливу реакції серцево-судинної системи на брак кисню.

Проба з затримкою дихання на вдиху (проба Штанге)

                   Необхідне обладнання: секундомір, (носовий затискач).

   Порядок проведення обстеження. Проба з затримкою дихання на вдиху проводиться наступним чином. До проведення проби у обстежуваного двічі підраховується пульс за 30 сек в положенні стоячи. Дихання затримується на повному вдиху, який обстежуваний робить після трьох подихів на 3/4 глибини повного вдиху. На ніс одягається затиск або ж обстежуваний затискає ніс пальцями. Час затримки реєструється за секундоміром. Негайно після відновлення дихання проводиться підрахунок пульсу.Проба може бути проведена двічі з інтервалами в 3-5 хв між визначеннями. Порядок обробки результатів обстеження. За тривалістю затримки дихання проба оцінюється таким чином:

- менше 39 сек - незадовільно;

- 40-49 сек - задовільно;

- понад 50 сек - добре.

Обчислити значення ПР.

Пульс:

перші 30 секунд - 41 уд / хв

другий 30 секунд - 41 уд / хв

Затримка дихання - 52 секунди

Пульс після затримки (30 секунд) - 37 уд / хв

ПР = ЧСС (після проби) / ЧСС (до проби) = 41/37 = 1,12.

Висновок: за результатами тесту проба тривалості затримки дихання на вдиху виявилася хорошою, тобто понад 50 секунд. Після підрахунку показника ритму серця ми дізналися, що він менше 1.2, тобто він не перевищує норму, яка свідчила б про несприятливу реакції серцево-судинної системи на брак кисню.


Проба з затримкою дихання на видиху (проба Генча)

                     Необхідне обладнання: секундомір, (носовий затискач).

   Порядок проведення обстеження. Проба з затримкою дихання на видиху проводиться наступним чином. До проведення проби у обстежуваного двічі підраховується пульс за 30 сек в положенні стоячи. Дихання затримується на повному видиху, який обстежуваний робить після трьох подихів на 3/4 глибини повного вдиху. На ніс одягається затиск або ж обстежуваний затискає ніс пальцями. Час затримки реєструється за секундоміром. Негайно після відновлення дихання проводиться підрахунок пульсу. Проба може бути проведена двічі з інтервалами в 3-5 хв між визначеннями.
    Порядок обробки результатів обстеження. За тривалістю затримки дихання проба оцінюється таким чином:

- менше 34 сек - незадовільно;

- 35-39 сек - задовільно;

- понад 40 сек - добре.

Показник ритму серця у здорових людей не повинен перевищувати 1.2. Більш високі його значення свідчать про несприятливу реакції серцево-судинної системи на брак кисню
Создан 21 янв 2015