ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

 

Досвід роботи
 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Головне управління освіти і науки  

 Полтавської обласної державної адміністрації

НМЦ ПТО у Полтавській області

ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г.Боровенського»

 

Досвід роботи 

 

Використання комп’ютерних  технологій на уроках  фізичної культури

 

 Решетилівка 2011

 Розглянуто на педагогічній раді ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г.Боровенського» 

Протокол №6 від 03.03.2010 року

 

 Розглянуто на  НМР НМЦ ПТО у Полтавській області

Протокол №4 від 30.06.2010 року

 

 Упорядник:

Рафальська Р.І. – методист ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г.Боровенського»

 

     Досвід рекомендовано як для викладачів фізичного виховання при підготовці до уроків та позаурочних заходів, так і для учнівської молоді під час самостійних занять фізичними вправами.

 

Інформаційна довідка про автора

Прізвище, імя по батькові: Гусєв Валерій Леонідович

Рік народження: 29.11.1961р.
Освіта: вища
Фах:  викладач фізичної культури

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії»

 

Звання, нагороди: «Старший викладач», грамоти, листи-подяки від адміністрації ліцею, Грамоти Чернігівського (1991р.) та Полтавського Головного управління освіти і науки (2008р., 2010р.).

Посада: керівник фізичного виховання
Педагогічний стаж: – 23 роки

Адреса досвіду:
ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г.Боровенського»,
вул.Леніна, 81,
смт. Решетилівка
Полтавська область
тел. 05363-2-36-87

 

Інформаційна картка про виявлення ППД

Тема досвіду: Використання комп’ютерних  технологій на уроках  фізичної культури

 

Досвід вивчався: у 2007 - 2010 роках методистом ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей ім. І.Г.Боровенського», Рафальською Р.І., оформлений у 2011 році.

Актуальність досвіду:

 Відповідно до статті І Закону України "Про фізичну культуру і спорт" фізична культура — це «складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості».

         Здоров'я - одна з найбільших життєвих цінностей людини, це те, без чого вона не може бути щасливою. Тільки щоденна, кропітка праця над собою, усвідомлення пріоритету здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров'я допоможе багатьом учням перебороти лінощі, звільнитися від "гіпнотичних чар" телевізора, позбавитися залежності від цигарки, чарки, дурманного зілля, відчути радість руху, п'янку свіжість  повітря, щастя самопізнання і перемоги над собою.  

      У нагороду за це вони отримають добре здоров'я, можливість реалізувати свої здібності і досягти успіхів у навчанні, спорті, мистецтві, музиці. І щоб досягти успіхів у цій справі необхідно привести свій спосіб життя у відповідність із закономірностями свого росту і розвитку, навчитись правильно використовувати ефективні засоби впливу на організм, підібрати індивідуальні режими  навчання, тренування і відпочинку, відповідну систему харчування. Одним з головних завдань  професійно-технічної освіти, які визначає державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття), є створення умов для формування освіченої, творчої особистості, реалізації та самореалізації її природних задатків і можливостей в освітньому процесі. Перспективним шляхом реалізації такої програми є впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій, що підвищують рівень освіти та удосконалюють якість навчання. Суперечності між сучасним станом теоретичного і методичного забезпечення системи навчання і сучасними вимогами суспільства стосовно рівня підготовки учнів свідчать про актуальність досвіду. Необхідність і можливість розв’язання цього протиріччя і визначають вибір наукової проблеми, над якою працює Валерій Леонідович.

Використання комп’ютерних технологій дозволяє інтенсифікувати навчальний процес, досягти запланованих результатів у розвитку фізичних якостей та пропаганді здорового способу життя.

Вид досвіду за характером новизни —  раціоналізаторський.

Гусєв В.Л. зумів на уроках фізичної культури та під час позаурочних заходів створити позитивні мотивації навчання, досягти оптимального вибору форм і методів роботи з учнями. Методичні принципи, якими користується викладач, це врахування вікових і фізіологічних особливостей учнів, індивідуальний підхід, постійна увага до розвитку їх фізичних здібностей.

Провідна ідея досвіду:  

Викладач стверджує, що завдання вчителя фізичної культури – переконати учнів у необхідності здорового способу життя, навчити учнів самостійно виконувати фізичні вправи, контролювати навантаження та стан свого здоров’я. Саме для реалізації цих завдань  використовує комп’ютерні засоби: методичні фільми загального спрямування, навчальні фільми програмового матеріалу, пропагандистські відео ролики, тести росту фізичного розвитку учнів, функціональні і комплексні тести учнів і груп в цілому, інтернет-ресурси.  Комп’ютер – пропагандист здорового способу життя. З його допомогою створює фотовиставки, фотоальбоми, публікації і презентації, які висвітлюють спортивне життя ліцею і переконують у перевагах занять фізичною культурою і спортом.  Велику увагу викладач приділяє професійному спрямуванню викладання предмету, підготовці учнів до майбутньої трудової діяльності, вихованню необхідності систематичних занять фізичною культурою і спортом. З цією метою підготував методичний посібник «Основи самостійних занять фізичними вправами», який буде корисним як викладачам фізичного виховання при підготовці до уроків так і учням для самостійного опрацювання.

   Технологія досвіду сприяє рішенню наступних проблем:

  • створенню   умов   для   розкриття і збагачення  досвіду учнів на основі діагностики індивідуально-психологічних особливостей учнів;
  • створенню на уроках інтелектуально-емоційного комфорту, ситуацій успіху, здійсненню індивідуального підходу, диференціації навчання;
  • активізації   навчальної  діяльності учнів;
  • підготовці висококваліфікованого, конкурентно-здатного на ринку праці робітника;
  •  розумінню учнями необхідності самостійних занять фізичними вправами;
  • пропаганді здорового способу життя;

      Даний досвід рекомендується для поширення в ПТНЗ області за допомогою проведення різнотипної методичної роботи: семінарів, публікацій, відкритих уроків, презентацій.

Опис досвіду

 Валерій Леонідович стверджує,  що свідоме виконання фізичних вправ, самодисципліна при виконанні цих вправ, дають набагато вагоміші результати, ніж виконання завдань, як кажуть, «з під палки». Завдання викладача фізичної культури переконати учнів в необхідності здорового способу життя, навчити учнів самостійно виконувати фізичні вправи, контролювати навантаження та стан свого здоров’я, переконати учня в тому, що тільки він, а не будь-хто інший, є будівничим свого тіла, розуму, знань, вмінь, особистості. 

     Саме для виконання цих завдань викладач в своїй роботі використовує комп’ютер. З його допомогою переглядаються  методичні фільми загального спрямування; навчальні фільми програмового матеріалу; пропагандистські відеоролики; виконуються тести фізичного розвитку учнів, функціональні і комплексні тести учнів і груп в цілому; складаються     біомеханічні схеми і рухи при вивченні складних вправ, графіки росту індивідуаль-них результатів; здійснюється огляд інтернет-ресурсів на допомогу учню і викладачу.

   Комп’ютер – це пропагандист здо-рового способу життя. Він допома-гає робити фото-виставки, фотоальбоми, публікації і презентації, які висвітлюють спортивне життя ліцею і пропагують переваги занять фізкультурою і спортом.

      На уроках фізичної культури  використовує комп’ютер як помічника і контролера. З його допомогою  проводить з учнями функціональні тести, комплексний тест, футбольний тест і за результатами цих тестів комп’ютер видає індивідуальні завдання для учнів. Також  комп’ютер допомагає вести облік росту результатів і досягнень учнів, їх фізичний стан і функціональні можливості.

     Значне місце у вихованні в учнів здорового способу життя займають різні публікації про спортивне життя  ліцею, фотовиставки, фоторепортажі про спортивні змагання. Переглядаючи спортивні фільми, фотографії, учні, дивлячись на своїх колег, і самі виявляють бажання займатися спортом, показати свої спортивні досягнення, позмагатися з різних видів спорту. А саме таку мету Валерій Леонідович ставить, проводячи дані заходи. І тут комп’ютер також допомагає в роботі.

 

       Ні для кого не є секретом сучасний стан фізичного розвитку підростаючого покоління, і тому, розвиваючи фізичні здібності, навички і вміння, викладач фізкультури повинен, як ніхто інший, знати стан серцево-судинної системи, дихальної системи і загального фізичного розвитку кожного учня, який приходить до нього на урок. Вирішувати це питання йому допомагають інтернет-ресурси і спеціальні програми, складені провідними спеціалістами галузі. Найчастіше  він використовує експрес- діагностику, яку можна знайти на сайті http://www.medn.ru/test/.   Це дозволяє швидко і якісно провести тести з визначення стану серцево-судинної систе-ми (проба Руф’є, проба з присіданнями, проба з підскоками та ін.), дихальної системи (частота дихання, проба Сєркіна з оцінки рівня здоров’я), загальні показники здоров’я (найчастіше використовую Гарвардський степ-тест) та ін. За корисними порадами, фаховим відео і літературою, сучасними вимогами до організації тренувань  Валерій Леонідович звертається до сайту  http://miytrener.com/.

     Широко використовуються на уроках фізичної культури і в позаурочний час,  програми «Футбол і здоров’я – 3», автор Ванджура Володимир Ярославович, керівник фізичного виховання Тернопільського ВПУ №1, відмінник освіти і науки України; програміст Колісник Богдан Віталійович. Працюючи з цією програмою, учні не тільки вивчають ази футбольної майстерності, визначають свій функціональний стан, проводять комплексний та футбольний тести, а й вивчають заодно анатомію, правила надання першої долікарської допомоги, привчаються до світу прекрасного.  При вивченні такої теми як  «Футбол» також використовується програма Центру ліцензування ФФУ «Методичні матеріали для вдосконалення професійного рівня тренерів дитячо-юнацьких команд з метою підготовки юних футболістів».

     Проте, на думку Гусєва В.Л., на уроках фізичної культури і в позаурочний час основне місце по праву належить фізичній вправі, адже тільки вона здатна зробити з учня сильного, спритного, витривалого робітника, захисника Вітчизни, людину, яка не зупиниться ні перед якими труднощами. І коли учень, самостійно, виконуючи ту чи іншу вправу, свідомий в своїх діях, то теоретично-практичні заняття з використанням комп’ютерних технологій, за  твердим переконанням викладача, просто необхідні. Свідомо  займаючись фізичною культурою і спортом, учні багатотисячної армії   професійно-технічної освіти неодмінно виростуть справжніми громадянами України, сильними духом, з чистими і світлими намірами. І в цьому їм допоможе спорт! 

 

 Матеріали досвіду з фізичного виховання (розроблені та прид-бані керівником фізичного виховання ліцею Гусєвим В. Л.) містять:

     -    Методичний посібник “Основи самостійних занять фізичними вправами”

     -    Навчальні проекти – “Здоров’я дитини – майбутнє країни”, “За здоровий спосіб життя”

     -     Презентації:

          1. “Використання комп’ютерних технологій на уроках фізичної культури”

          2. Група презентацій з теми “Спортивні ігри”

          3. “Вступний урок з спортивних  ігор”

          4. Фотоальбом спортивно-масової роботи в аграрному ліцеї.

          5. “Здоров’я дитини – майбутнє країни”

          6. “Технологія комплексного тестування”

          7. “Вчимося грати у футбол”

          8. “Інтернет + фізкультура”

          9. “Домашнє завдання”   

    -    Стаття В. Л. Гусєва “Комп’ютер на уроках фізкультури” в журналі  “Профтехосвіта”, №5 2010 року

    -    Відеоматеріали:

            Ліцей спортивний

            Спартакіада – 2010

            Футбол – 2009, 2010

            Ідеальний прес за 5 хвилин

            Футзал

            Біцепс за 5 хвилин

            Заняття  за методою Нарбекова

            Тактика і техніка гри у футбол

    -   Електронні програми:

       “Футбол-3” – тести, методика, завдання

       “IRoNDooM” – атлетична гімнастика

       Енциклопедія фітнесу” – всі види фітнесу

       Реферати – з різних тем і розділів програми з фізичного виховання

 

Результативність навчально-виховної роботи

на обласних  Спартакіадах

 

п/п

Прізвище, ім’я

(команда)

Навчальний

рік

Вид

спорту

 

Зайняте

місце

1

Нірченко Микола

2006-2007

л/крос

І

2

Мордовський Юрій

2006-2007

гирьовий спорт

І

3

Криворучко Микола

2006-2007

гирьовий спорт

ІІ

4

Ісаєва Ірина

2006-2007

л/крос

ІІІ

5

Куріна Наталія

2006-2007

н/теніс

ІІІ

6

Бухало Ольга

2006-2007

л/крос

ІV

7

Команда юнаків

2006-2007

л/крос

ІІ

8

Команда юнаків

2006-2007

гирьовий спорт

II 

9

Команда дівчат

2006-2007

н/теніс

II

10

Команда юнаків

2006-2007

комплексний залік

III

11

Криворучко Віктор

2007-2008

гирьовий спорт

I

12

Легач Сергій

2007-2008

л/крос

II

13

Ісаєва Ірина

2007-2008

л/крос

II

14

Асаул Анатолій

2007-2008

гирьовий спорт

III

15

Команда дівчат

2007-2008

л/крос

III

16

Команда юнаків

2007-2008

футбол

III

17

Обласний огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання

 

2007-2008

 

 

II

18

Криворучко Віктор

2008-2009

гирьовий спорт

II

19

Асаул Анатолій

2008-2009

гирьовий спорт

III 

20

Каспіров Вадим

2009-2010

гирьовий спорт

ІІ

21

Арендаренко Євген

2009-2010

човниковий біг

ІІ

22

Команда юнаків

2009-2010

л/крос

ІІІ

23

Команда юнаків

2009-2010

човниковий біг

ІІ

24

Каспіров Вадим

2010-2011

гирьовий спорт

ІІІ

23

Команда дівчат

2010-2011

загальний залік

ІV 

Учні ліцею систематично беруть участь і займають призові місця в різних районних і відомчих змаганнях.Создан 28 июн 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником